Văn bản theo người ký: Phạm Văn Hùng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0220 30/03/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2020
2 THL0220 30/03/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2020
3 THL0120 04/03/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2020
4 THL0120 04/03/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2020
5 THL0120 04/03/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2020
6 THL0120 04/03/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2020
7 THL1219 04/03/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 12-2019
8 THL1219 04/03/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 12-2019
9 THL1219 04/03/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 12-2019
10 THL1219 04/03/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 12-2019
11 THL0120 04/03/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2020
12 THL0120 04/03/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2020
13 THL1219 11/02/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2019
14 THL1219 11/02/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2019
15 THLTTTN2019 09/01/2020 Bảng tạm tính thu nhập năm 2019
16 THL1119 03/01/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 11-2019
17 THL1119 03/01/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 11-2019
18 THL1119 03/01/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 11-2019
19 THL1119 03/01/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 11-2019
20 THL1119 03/01/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2019
21 THL1119 03/01/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2019
22 THL1019 28/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 10-2019
23 THL1019 28/11/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 10-2019
24 THL1019 28/11/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 10-2019
25 THL1019 28/11/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 10-2019
26 THL1019 28/11/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2019
27 THL1019 28/11/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2019
28 THL0919 05/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 09-2019
29 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 09-2019
30 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 09-2019
31 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 09-2019
32 THL0819 05/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 08-2019
33 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 08-2019
34 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 08-2019
35 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 08-2019
36 THL0919 30/10/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 09-2019
37 THL0819 30/10/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 08-2019
38 THL0919 30/10/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 09-2019
39 THL0819 17/10/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 08-2019
40 THL0719 27/08/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 07-2019
41 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 07-2019
42 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 07-2019
43 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 07-2019
44 THL0719 27/08/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 07-2019
45 THL0619 27/08/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 07-2019
46 THL0619 27/07/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2019
47 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2019
48 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2019
49 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2019
50 THL0619 27/07/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây