Thứ tư, 22/05/2024, 10:29
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 25.3°c mây đen u ám

Đảng bộ Công ty than Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015

Sáng 07/01/2016, tại Trung tâm tổ chức hội nghị của Công ty, Đảng ủy Công ty Than Hạ Long tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016".
Tới dự hội nghị có đồng chí Mai Lê Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó CNUBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Bùi Văn Ngợi – UVBCH Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Trần Quốc Đại – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty;  đồng chí Bùi Đình Thanh – Phó Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Thị Nhung – Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Nguyễn Kim Cương – Chủ tịch Hội CCB Công ty; đồng chí Tô Văn Hoàng – Bí thư ĐTN Công ty. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, Trưởng các ban Đảng ủy, Công đoàn Công ty; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Đảng viên đạt danh hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2015.

Đồng chí Trần Quốc Đại – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Trần Quốc Đại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

Theo đó, năm 2015, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người lao động, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai sâu rộng việc học tập các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động chung do Đảng ủy cấp trên tổ chức; lãnh đạo thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên và Đảng uỷ Công ty đã đề ra.

Năm 2016, tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn TKV giao: Than nguyên khai sản xuất 1,7 triệu tấn; than tiêu thụ 1,462 triệu tấn; đào lò 29.723 m (lò CBSX 27.973 m; lò XDCB 1.750 m); doanh thu 1830,7 tỷ đồng; lợi nhuận 21,178 tỷ đồng; thu nhập bình quân10,9 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo an toàn và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ và xây dựng tổ chức đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu sau: 100 % cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; kết nạp đảng viên mới đạt trên 6% so với tổng số đảng viên đầu năm; trên  90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 70% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu năm 2016 Đảng bộ Công ty đạt đơn vị trong sạch vững mạnh...
Đồng chí Bùi Đình Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Đình Thanh – Giám đốc Công ty phát biểu đánh giá kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó các chỉ tiêu chính đã thực hiện: Than nguyên khai 1,887 triệu tấn đạt 104% KH; than sạch  1,627 triệu tấn đạt 115% KH; đào lò tổng số 25.071m đạt 93% KH; than tiêu thụ 1,856 triệu tấn đạt 109% KH; thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng đạt 104% KH, trong đó thợ lò 13.5 triệu đồng/người/tháng.

Qua đó về cơ bản các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 đã hoàn thành và đạt được kết quả tốt. Tạo tiền đề cho năm 2016 ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo điều kiện làm việc, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

Các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc về dự hội nghị đã tham luận đánh giá và trao đổi, góp ý thẳng thắn vào bản báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và đề xuất, kiến nghị các biện pháp và hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm trong công tác trong năm 2016.


Đồng chí Mai Lê Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Mai lê Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Công ty Than Hạ Long năm 2015. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công ty cùng Ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 gắn với các vấn đề trọng tâm chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh đối với các đơn vị trong năm 2016 và các năm tiếp theo, trong đó đặc biệt là chỉ đạo thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu Công ty, sắp xếp lao động phù hợp theo chỉ đạo của Tập đoàn, quản lý danh giới mỏ và tài nguyên khoáng sản, gắn công tác sản xuất với chăm lo và bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người lao động.... Chủ động, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đặc biệt năm 2016 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng và nhiều sự kiện trọng đại, lễ kỷ niệm lớn của Đất nước, của Ngành và địa phương.


Đồng chí Bùi Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy Công ty kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ngợi - Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, cán bộ Đảng viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 theo phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo tổng kết; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 33 – NQ/ĐU, ngày 02/7/2015 của Đảng ủy Công ty về Lãnh đạo, chỉ đạo công tác An toàn – Vệ sinh lao động trong Công ty ; đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo ATVSLĐ, hạn chế thấp nhất các vụ mất an toàn lao động và sự cố, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng chết người.

2. Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 172 - CTr/ĐU, ngày 30/11/2015 của Đảng ủy Công ty về việc thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng chính phủ và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển chế biến kinh doanh than trên địa bàn tỉnh”; chú trọng công tác bảo vệ tài sản, khai trường, kho bãi, tài nguyên, ranh giới mỏ. Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối với cơ quan công an và chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động của Công ty.

3. Thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 116 – TB/ĐU, ngày 25/9/2015 của Đảng ủy Công ty về công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đi lại trong lò cho người lao động;

4. Tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức và đề cao trách nhiệm của Bí thư Chi bộ trong sinh hoạt Chi bộ; tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát động toàn thể cán bộ, đảng viên CNVLĐ toàn Công ty phấn đấu thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Công ty Than Hạ Long –TKV ( 02/10/1996 – 20/10/2016).

Thừa ủy quyền của cấp trên, Đảng ủy Công ty đã trao danh hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 08 đảng viên;  tuyên dương tặng giấy khen 07 chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2015; thưởng 26 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 131 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đ/c Mai Lê Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại hội nghị


Đồng chí Bùi Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy Công ty trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại hội nghị


Đ/c Mai Lê Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đ/c Bùi Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy Công ty chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên đạt danh hiệu 30 năm tuổi Đảng


Đồng chí Bùi Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy Công ty trao hoa và giấy khen 07 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015


Đ/c Bùi Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy Công ty nối vòng tay cùng các bí thư chi bộ trực thuộc thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi ký kết thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công ty (02/10/1996 – 02/10/2016)
 

Tác giả: Tin & ảnh: Bộ phận Truyền thông Công ty


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây