Thứ tư, 22/05/2024, 09:41
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 25.3°c mây đen u ám

Thông tin đấu thầu ngày 10.5

Gói thầu cung cấp tàu điện ắc quy phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu tủ khởi động mềm 6KV, 01 cái; Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu cung cấp máng cào phục vụ vận tải trong lò;
1. Gói thầu cung cấp tàu điện ắc quy phục vụ vận tải trong lò

- Thuộc dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng Bạch) - Công ty than Uông Bí

- Nguồn vốn: Vay thương mại và nguồn vốn huy động khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 10/05/2012 đến 13h30 ngày 21/05/2012

- Địa điểm: Phòng đầu tư - Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3854075; Fax: (033) 3854115

- Giá bán: 500.000 VND

- Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 21/05/2012

2. Gói thầu tủ khởi động mềm 6KV, 01 cái

- Thuộc dự án: Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh

- Nguồn vốn: Vay thương mại và nguồn vốn khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 19/05/2012 đến 14h00 ngày 04/06/2012

- Địa điểm: Văn phòng, Công ty than Vàng Danh - Vinacomin, phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3853104; Fax: (033) 853120

- Giá bán: 1.000.000 VND

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 04/06/2012

3. Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò

- Thuộc dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng Bạch) - Công ty than Uông Bí

- Nguồn vốn: Vay thương mại và nguồn vốn huy động khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 10/05/2012 đến 15h30 ngày 21/05/2012

- Địa điểm: Phòng đầu tư - Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3854075; Fax: (033) 3854115

- Giá bán: 500.000 VND

- Thời điểm đóng thầu: 15h30 ngày 21/05/2012

4. Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò

- Thuộc dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng Bạch) - Công ty than Uông Bí

- Nguồn vốn: Vay thương mại và nguồn vốn huy động khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 10/05/2012 đến 15h30 ngày 21/05/2012

- Địa điểm: Phòng đầu tư - Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3854075; Fax: (033) 3854115

- Giá bán: 500.000 VND

- Thời điểm đóng thầu: 15h30 ngày 21/05/2012

5. Gói thầu cung cấp máng cào phục vụ vận tải trong lò

- Thuộc dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (mỏ Tràng Bạch) - Công ty than Uông Bí

- Nguồn vốn: Vay thương mại và nguồn vốn huy động khác của Công ty

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 21/05/2012 đến 14h00 ngày 06/06/2012

- Địa điểm: Phòng đầu tư - Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - Vinacomin, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3854075; Fax: (033) 3854115

- Giá bán: 500.000 VND

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 06/06/2012

Nguồn tin: VINACOMIN


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây