Thứ hai, 04/12/2023, 17:30
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 18.5°c mây đen u ám

Lá cờ đầu trong công tác an toàn ở Than Hạ Long

Trong năm 2017, Công ty Than Hạ Long đã thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Để đạt được kết quả đó, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa tai nạn, sự cố trong sản xuất như: Kiện toàn Hội đồng Bảo hộ lao động Công ty và các phân xưởng, kiện toàn mạng lưới An toàn vệ sinh viên; các tập thể, cá nhân ký cam kết đảm bảo An toàn - vệ sinh lao động; triển khai các biện pháp về Kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; mua sắm, trang cấp trang thiết bị Bảo hộ lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động; tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn các bước cho Cán bộ công nhân viên đảm bảo theo đúng quy định.
Tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, chúng tôi đã được gặp nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty được khen thưởng về thành tích thực hiện  công tác an toàn năm 2017, và tôi đã liên hệ để được làm việc với anh Phạm Quốc Đạt – Quản đốc Phân xưởng khai thác 5 – Khu vực Tân Lập, đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất Công ty về công tác an toàn trong năm 2017.


 
Tiếp xúc chúng tôi, anh Đạt tâm sự: Phân xưởng khai thác 5 có tổng số cán bộ công nhân viên: 118 người, nữ giới 03 người; Cán bộ quản lý 6 người, công nhân trực tiếp sản xuất 109 người; công nhân phục vụ 01 người; Với chức năng nhiệm vụ Công ty giao cụ thể là: Đào lò chuẩn bị sản xuất và khai thác than lò chợ mức -40/-15 vỉa 9 khu IIB - Khu vực Tân Lập. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phân xưởng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Công ty. CBCNV trong phân xưởng đoàn kết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề bậc thợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Tuy nhiên trong sản xuất cũng có khó khăn nhất định như: khi các diện sản xuất ngày một đi xa, xuống sâu, điều kiện địa chất  lò chợ mức -40/-15 vỉa 9 khu IIB thay đổi so với thiết kế ban đầu, lò có nước do đó gây khó khăn cho công tác thi công, năng suất lao động giảm.
Ngoài ra trong thực hiện nhiệm vụ, Phân xưởng luôn  gặp  khó khăn về tình hình địa chất phức tạp, lò chợ xuất lộ nước nhiều và công tác vận tải, thông  gió và thoát nước. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của công nhân, cán bộ phân xưởng Khai thác 5, sự giúp đỡ của lãnh đạo và các đơn vị phòng ban Công ty. Tập thể CBCNV Phân xưởng Khai thác 5 - Khu vực Tân Lập đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016- :- 2017, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Năm 2017 Phân xưởng thực hiện sản lượng than nguyên khai 98.000 tấn/75.000 tấn bằng 113,1 % kế hoạch và bằng 110,3% kế hoạch 2016 ; Mét lò đào 985 mét/760 mét bằng 130% kế hoạch và bằng 109% kế hoạch 2016; Thu nhập bình quân: 13.481.000 đồng/người/ tháng/ 11.171.000 đồng bằng 120.6% và bằng 125 % kế hoạch 2016.
Ngoài ra, để nâng cao năng suất trong công tác khấu than lò chợ giá XDY và đào lò CBSX, 2 năm qua đơn vị tiếp tục áp dụng sáng kiến đó là: Thay đổi hướng vận tải than khai thác lò chợ giá XDY mức -40/-15 vỉa 9 khu IIB – Khu vực Tân Lập; Cải tạo tuyến vận tải lò nghiêng -40/-30 và Đào lò nối TG - VT mức -30 phục vụ công tác khai thác lò chợ mức -40/-15 vỉa 9 khu IIB - Khu vực Tân Lập. Năng suất lao động tăng, công nhân có đủ việc làm, tiền lương bình quân không ngừng được nâng cao. Có thể nêu các công trình tiêu biểu đơn vị thực hiện : Năm 2016: Đào lò thượng đá -40/+30, lắp đặt thiết bị phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị; Đào lò thượng tránh phay; tháo lắp đặt giá hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý IV/2016. Năm 2017: Tổ chức khấu than và thu hồi vì sắt lò trung gian DV-25 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Quý II/2017. Đào lò song song chân mức -30 tránh đá để làm tốt chất lượng than nguyên khai ; Đào lò bám trụ song song đầu mức -40 để tránh nước vỉa 9 khu IIB – Khu vực Tân Lập.
Với phương châm : Phải an toàn mới tổ chức sản xuất! Trong  nhiều năm qua, Phân xưởng luôn thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động. Để đạt được những kết quả đó, công tác đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc trong sản xuất được Phân xưởng đặt lên hàng đầu và triển khai trong từng ca sản xuất, từng tổ sản xuất như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong tập thể người lao động, thông tin kịp thời những gương người tốt, việc tốt, các biện pháp xử lý vi phạm nên đã tạo được ý thức chấp hành để thực hiện các quy phạm an toàn rất cao của công nhân, cán bộ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ các bước huấn luyện an toàn bước 2, bước 3 tại Phân xưởng cho Công nhân lao động theo định kỳ của Công ty, 100% CNLĐ mới vào làm được sát hạch an toàn theo đúng trình tự, quy định. Tổ chức bố trí thợ lò bậc cao kèm cặp và hướng dẫn cho công nhân trẻ trong từng ca sản xuất nên tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tối đa vi phạm an toàn và sự cố trong sản xuất. Do vậy, nhiều năm liền phân xưởng được nhận giấy khen của Công ty và cấp trên và luôn vinh dự là lá cờ dẫn đầu trong Công ty về công tác an toàn. Hiện nay Phân xưởng đang đề nghị cấp trên tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài các thành tích trên, Cán bộ công nhân viên Phân xưởng còn tham gia thực hiện tốt phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; Công tác chăm lo đời sống và tổ chức phong trào thi đua; Thực hiện chính sách xã hội. Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua 2 năm 2016, 2017 : các tổ chức Chi bộ Đảng, Công đoàn bộ phận, Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc. Tập thể Phân xưởng xuất sắc cấp Công ty; 16 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, CSTĐ Tập đoàn TKV và Bằng khen của các cấp bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.
Với những thành tích đã đạt được, anh cùng tập thể CBCNV Phân xưởng có dự định gì trong năm 2018 ? tôi hỏi anh Đạt ?
Anh Đạt nói: Tập thể Phân xưởng cần bám sát kết hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc. Thực hiện đảm bảo ngày công, năng suất lao động và thu nhập cho người lao động. Ngoài ra phải đặc biệt chú ý đến môi trường làm việc cho người lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động.Vừa qua Công ty đã ban hành  Thông báo số: 418 /THL – AT ngày 16/01/2018 của Giám đốc Công ty về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn lao động năm 2018 sau Hội nghị tổng kết công tác An toàn – VSLĐ năm 2017 trong đó có 7 nhóm giải pháp rất cụ thể, chúng tôi coi như một cẩm nang cho cán bộ và CBCNV Phân xưởng thực hiện, ngoài ra phải nắm rõ các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn đối với các công việc cụ thể trong quá trình sản xuất và nâng cao ý thức tự chủ an toàn đối với từng CBCNV trong Phân xưởng.
          Chia tay Quản đốc Phân xưởng khai thác 5 - Phạm Quốc Đạt sau Hội nghị tổng kết công tác an toàn năm 2017, ngắm nhìn anh đại diện cho tập thể, cá nhân Phân xưởng đứng trên vị trí danh dự nhận hoa và tiền thưởng của Công ty cho những thành tích đã đạt được về công tác an toàn năm 2017; tôi thầm nghĩ các tập thể, cá nhân trong toàn Công ty sẽ làm được như CBCNV Phân xưởng Khai thác 5 – KV Tân Lập khi chúng ta cùng đồng tâm, kỷ luật và cố gắng.

Tác giả: Tuấn Anh - Văn phòng


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây