Thứ tư, 24/07/2024, 07:42
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 26.4°c mây cụm

Đảng ủy Công ty Than Hạ Long – TKV giám sát công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, các tổ chức đoàn thể

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Công ty Than Hạ Long – TKV và thực hiện Quyết định số 298-QĐ/ĐU, ngày 25/9/2022 của Đảng ủy Công ty về giám sát công tác lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 
Ngày 26/10/2022, Đảng ủy Công ty Than Hạ Long – TKV đã tổ chức làm việc với 04 Chi bộ trực thuộc (phòng TCNS, phòng TĐ Công ty, Phân xưởng Khai thác 3, Phân xưởng Khai thác 10) và 02 cá nhân là đồng chí Bí thư ĐTN và đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Công ty.

Qua quá trình làm việc, Đoàn giám sát nhất trí với bản báo cáo của các Chi bộ và hai đồng chí lãnh đạo tổ chức đoàn thể. Các Chi bộ đã xây dựng và thực hiện đúng Quy chế làm việc, xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ sát, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên và đồng chí Chủ tịch Hội CCB Công ty đã phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện công tác lãnh chỉ đạo và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các Chi bộ đã vận dụng vào thực tế đơn vị để thảo luận, đề ra nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bằng chương trình công tác với nội dung, kế hoạch cụ thể. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của các đảng viên, hoạt động của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể. Kịp thời phát hiện và uốn nắn những lệch lạc, điều chỉnh, bổ sung biện pháp lãnh đạo, khắc phục những thiếu sót, hạn chế phát sinh khi thực hiện.
 
 
Chi ủy các Chi bộ đã lãnh đạo bằng phương pháp vận động thuyết phục, bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên và cụ thể là người đứng đầu. Trong thời gian qua, cán bộ đảng viên người lao động thuộc các đơn vị trên luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty.
Tuy nhiên, các Chi bộ cũng nghêm túc chỉ rõ về việc tuyên truyền, vận động Công nhân lao động trong đơn vị tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 


Sau chương trình giám sát, Đoàn giám sát sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Than Hạ Long - TKV về những kiến nghị đối với cấp ủy Chi bộ, từ đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên của đơn vị thực hiện có hiệu quả lối sống lành mạnh, phát huy dân chủ, thực  hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của đơn vị, Công ty.

Tác giả: Trịnh Tuấn Anh, Tuấn Anh - Đức Thưởng


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây