8 định hướng của Vinacomin chỉ đạo thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015

Thứ năm - 25/04/2013 09:16
Vừa qua, Tập đoàn đã đề ra 8 định hướng trọng tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Vinacomin giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể:
8 định hướng của Vinacomin chỉ đạo thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ Tập đoàn đến các cơ sở thành viên; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tại các đơn vị tiếp theo, để phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các cấp về chủ trương, chính sách đối với nữ công nhân viên chức lao động thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị phụ trách và quản lý.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là ủy viên ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn và trưởng, phó Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị cơ sở. Chương trình tập huấn đi sâu vào việc tìm hiểu các chế độ chính sách mới liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nữ CNVC-LĐ; Bồi dưỡng kiến thức về giới, về kỹ năng hoạt động, về phương pháp vận động và các nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục tăng cường công tác sự phối hợp và chỉ đạo của các cấp Uỷ đảng, Chuyên môn và đoàn thể xây dựng được chế độ trách nhiệm từng cấp trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ. Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các đơn vị thuộc đơn vị thực hiện công tác cán bộ nữ. Trú trọng đến việc kiểm tra đôn đốc thực hiện, lâu nay chưa được quan tâm đúng mức;

- Công tác đánh giá cán bộ hàng năm nên bổ sung thêm phần đánh giá thực hiện có liên quan đến công tác cán bộ nữ để gắn được chủ trương với triển khai thực hiện tại từng đơn vị, có như vậy chủ trương và chính sách về công tác cán bộ nữ mới có tính khả thi, là một trong những giải pháp để đạt được tỷ lệ cán bộ nữ đặt ra trong Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn (2011 - 2015);

- Phối hợp triển khai thức hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại đối với cán bộ, CNVCLĐ năm 2013, trong đó chú trọng đến lao động nữ;

- Căn cứ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý giai đoạn 2011 - 2015, dần thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ nữ, trước hết ở những nơi có nhu cầu thay thế hoặc bổ sung cán bộ. Mỗi cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ kế cận của chức danh mình đang đảm nhận.

5. Phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp tổ chức một số Hội thảo, Tập huấn chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, về giúp nhau làm kinh tế, giao lưu với một số đơn vị và cán bộ nữ tiêu biểu…, để nhân rộng các điển hình mới, phát hiện những tài năng nữ trẻ cho quy hoạch nguồn các bộ lãnh đạo trong toàn Tập đoàn.

6. Tổ chức lồng ghép chuyên đề giới thiệu nội dung về bình đẳng giới đối với cán bộ quản lý cấp Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị trực thuộc để nâng cao nhận thức về giới và tạo sự bình đảng giới.

7. Duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban vì sự tiển bộ phụ nữ với ban Nữ công cùng cấp để vừa khích lệ, động viên vừa quan tâm hơn đến vai trò của chị em và làm cơ sở để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nữ, làm cầu nối giữa cán bộ, lao động nữ với cấp Uỷ đảng và Chuyên môn trong từng đơn vị cũng như toàn Tập đoàn tốt hơn.

8. Kiểm tra, tổng kết, đánh giá khen thưởng hoạt động để rút ra những bài học cần thiết./.

Nguồn tin: VINACOMIN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây