Thứ sáu, 01/12/2023, 04:30
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 20.3°c mây đen u ám

"Tất cả vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Vinacomin"

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, duy trì ổn định SXKD, tăng trưởng hiệu quả, bền vững, xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn công nghiệp - thương mại - tài chính kinh doanh đa ngành có thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế, đó chính là mục tiêu hướng tới của Vinacomin.
Trên chặng đường ấy, thời cơ và thách thức luôn đan xen, đòi hỏi sự vững vàng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của Người chèo lái. Vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn ra sao, Vinacomin đã làm gì để cải thiện cách nhìn tích cực về doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo triển khai đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống như thế nào... là nội dung trao đổi giữa Tạp chí và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Trần Xuân Hòa nhân sự kiện Đảng ủy Vinacomin tròn 5 tuổi (25/5/2007 - 25/5/2012).

Phóng viên (PV): Trước hết, xin cảm ơn đồng chí Bí thư đã dành thời gian cho Tạp chí khi công việc Tập đoàn bộn bề lại chuẩn bị tham gia kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, chức năng lãnh đạo của Đảng ủy  Tập đoàn 5 năm qua, theo đồng chí đâu là nguyên nhân chính của những kết quả mà  Vinacomin đạt được trong thời điểm nên kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, biến động?

Đồng chí Trần Xuân Hòa (Đ/c TXH): Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 25/5/2007 đến nay vừa tròn 5 năm. Kế thừa chức năng của Ban cán sự Đảng Tập đoàn trước đây và kinh nghiệm hoạt động từ thực tiễn với đặc thù riêng của mô hình là Đảng ủy có chức năng Ban cán sự; được sự quan tâm và tạo điều kiện của Trung ương, Cấp ủy Đảng cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng các cấp, Đảng bộ Tập đoàn đã từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Là một doanh nghiệp Nhà nước nên tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là lực lượng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo toàn Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước, thực sự trở thành lực lượng quan trọng góp phần đảm bảo điều tiết vĩ mô của Nhà nước; tham gia tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, công nợ được kiểm soát chặt chẽ, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn tăng lên đáng kể. Trong 5 năm, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng trung bình trên 12%/năm, trong đó có sự tăng trưởng sâu sắc về chất: cơ sở vật chất, công nghệ, năng lực sản xuất được tăng cường; đời sống CNVC được cải thiện; nhận thức của CBCNVC về cơ chế thị trường định hướng XHCN, về bảo vệ môi trường và pháp luật được nâng cao. Tập đoàn đã bám sát và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ; xác định đúng chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực; bám sát thị trường, chủ động có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn và điều hành sản xuất một cách linh hoạt; chủ động đề xuất với cấp trên và địa phương về những khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, kiên trì, quyết tâm thực hiện một cách sáng tạo chiến lược nhằm luôn đảm bảo các cân đối lớn của toàn Tập đoàn để chủ động có nguồn lực vượt qua những khó khăn, thách thức và tận dụng được cơ hội để phát triển; đoàn kết nội bộ được tăng cường, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị... Đội ngũ công nhân mỏ với lực lượng nòng cốt là các đảng viên cộng sản đã phát huy được truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, có nhiều chuyển biến tích cực về tác phong làm việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đó là những yếu tố quyết định đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong những năm qua.

PV: Hiện nay dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Cùng đó, vai trò của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp cũng được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Quan điểm của Đồng chí Bí thư ra sao? Vinacomin đã làm gì để để cải thiện cách nhìn tích cực về doanh nghiệp Nhà nước với vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia?

Đ/c TXH: Vấn đề hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, TCT Nhà nước quả đang là vấn đề quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Chúng ta đang thực hiện tái cơ cấu kinh tế thì vấn đề này chắc chắn sẽ còn được mổ sẻ, phân tích nhiều trên các diễn đàn. Tôi cho rằng, mặc dù một số TĐ, TCT nhà nước hoạt động chưa hiệu quả, nảy sinh những vấn đề phức tạp do buông lỏng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm... mà báo chí đã nêu vẫn phải khẳng định vai trò trụ cột của các Doanh nghiệp, các Tập đoàn, TCT nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường định hướng XHCN và trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tế thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước cũng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển SXKD của doanh nghiệp, đóng góp to lớn vào ngân sách nhà nước, đảm bảo đảm bảo an sinh xã hội và việc làm thu nhập cho NLĐ...

Đối với Vinacomin, những kết quả thực tế đã nêu trên chính là bằng chứng sinh động nhất về hiệu quả hoạt động của Tập đoàn - một Tập đoàn nhà nước mà nòng cốt là những người thợ mỏ giàu truyền thống cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục CBCNV - NLĐ và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả SXKD...

PV: Được biết đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐTV là một Đại biểu Quốc hội rất biết "tranh thủ" diễn đàn Quốc hội để các cấp Lãnh đạo và dư luận hiểu hơn về Vinacomin, nhờ đó có cái nhìn tích cực hơn và sẻ chia những khó khăn mà Tập đoàn phải đối mặt...

Đ/c TXH: Đứng đầu một Tập đoàn lớn, được tham gia vào Quốc hội với tôi là điều may mắn. Trong bất kỳ kỳ họp nào, nếu có cơ hội để trình bày, kiến nghị, giải tỏa những vấn đề mà dư luận hiểu chưa đúng về Tập đoàn, về những cơ chế chính sách chưa hợp lý phải được điều chỉnh, thay đổi là tôi... tranh thủ ngay, đó là cơ hội phải biết chớp. Đó cũng là trách nhiệm lớn nhất đối với những người Thợ mỏ đang ngày đêm vất vả sản xuất ra hòn than làm giàu cho đất nước. Để cải thiện cách nhìn tích cực với Vinacomin, tôi cũng đã báo cáo Quốc hội xin đăng cai một cuộc tọa đàm tại Quảng Ninh về "Ngành Than trong an ninh năng lượng quốc gia". Đợt này, Đoàn Đại biểu Quốc hội đi thăm và khảo sảo tình hình sản xuất than tại một số đơn vị của Tập đoàn. Tôi cho rằng, đây là dịp tốt nhất để Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiểu hơn và chia sẻ với Thợ mỏ, với Tập đoàn.

PV: Thực tiễn SXKD ở Vinacomin là môi trường sống động, thiết thực nhất để Đảng ủy Tập đoàn triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí có thể khái quát các bước chỉ đạo thực hiện và kết quả thực hiện sau hơn một năm Đại hội?

Đ/c TXH: Ngay sau khi Đại hội, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của  TW, của  Đảng  ủy Tập đoàn vào thực tiễn hoạt động trong Tập đoàn. Tập đoàn cũng đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW, của Chính phủ như kết luận số 02/KL-TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... Đảng ủy Tập đoàn đã nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai đến các đơn vị trong toàn Tập đoàn với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, ứng phó kịp thời nên đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tương đối toàn diện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, năm đầu tiên của KH 5 năm 2011-2015, Vinacomin đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tiếp tục có mức tăng trưởng cao: tổng doanh thu đạt 107 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận trên 9000 tỷ đồng. Phát triển vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn 30 ngàn tỷ đồng, gấp 6 lần năm 2005. Tập đoàn và các công ty con thực hiện tốt việc nộp ngân sách. Việc làm ổn định, tiền lương bình quân lao động sản xuất than trên 8 triệu đồng/người/tháng. Chỉ đạo làm tốt công tác an sinh xã hội theo nghị quyết 30A của Chính phủ giúp đỡ các huyện nghèo Ba Bể (Bắc Cạn), Đam Rông (Lâm Đồng), Mèo Vạc (Hà Giang) với tổng kinh phí cho hoạt động an sinh, chính sách xã hội năm 2011 là 85 tỷ đồng...

PV: Để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, CBCNV, Đảng ta luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy Vinacomin đã triển khai thực hiện ra sao? Để đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, tránh tình trạng hình thức theo Đ/c Bí thư cần tập trung vào những khâu yếu  nào? 

Đ/c TXH: Có thể nói, những năm gần đây, Quy chế dân chủ trong Tập đoàn được phát huy cao độ, trở thành một nét đẹp trong Văn hóa doanh nghiệp Vinacomin. Tập đoàn đã có Quy chế dân chủ; các đơn vị đều có Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các DNNN, Cty cổ phần, Cty TNHH. Triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào thực chất, có kết quả thiết thực, Đảng ủy Tập đoàn luôn chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với triển khai nhiệm vụ SXKD, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Hàng năm, các Công ty đều tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ để mọi thành viên cùng tham gia, bàn bạc vào các phương án SXKD, phân phối lợi nhuận, các chế độ chính sách của đơn vị mình. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ tạo động lực cho cán bộ phấn đấu. Đơn thư, kiến nghị của CNVC được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Nhiều đơn vị thường xuyên đối thoại với CNVC để kịp thời giải quyết các vướng mắc. Vì thế, nhiều năm qua, trong Tập đoàn không để xảy ra vụ việc lớn dẫn đến khiếu kiện tập thể hoặc đình công...

PV: Đảng bộ Vinacomin được đánh giá là một trong những Đảng bộ lớn của Đảng bộ Khối DNTW triển khai sớm Nghị quyết TW4 với nhiều giải pháp đồng bộ. Đồng chí cho biết “Những giải pháp cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” trong Vinacomin? Đâu là giải pháp mang tính đột phá, quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn?

Đ/c TXH: Đảng ủy Tập đoàn xác định triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng mang một ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chỉnh đốn, xây dựng Đảng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đang tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn; Phấn đấu xây dựng Tập đoàn vững mạnh, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng. Hoàn thiện về phân cấp, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị của các đơn vị, Tập đoàn. Tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức và người lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững.

Một số giải pháp cấp bách trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn, cụ thể là: Các cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quán triệt tới cán bộ, đảng viên CNVC, người lao động nhận diện thật đầy đủ những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay của Tập đoàn. Trên cơ sở phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên CNVC người lao động, đề xuất các giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn; giữ ổn định tình hình và chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho phát triển bền vững các năm tiếp theo.

- Nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên trong Tập đoàn phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực.

- Bám sát chiến lược phát triển Tập đoàn, bảo đảm quy trình xây dựng quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; hoàn thành quy hoạch cán bộ ở tất cả các cấp đồng bộ trong hệ thống chính trị của Tập đoàn giai đoạn 5 năm 2012-2016; hàng năm rà soát, bổ sung, gắn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cấp ủy và các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2020. Rà soát, loại bỏ các quy định, quyết định không còn phù hợp; sửa đổi bổ sung, xây dựng, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, CNV, người lao động tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp và đội ngũ lao động của từng đơn vị, toàn Tập đoàn. Đây cũng chính là giải pháp mang tính đột phá, quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

PV: Để thống nhất tư duy, ý chí lãnh đạo, Đảng ủy Vinacomin đã chủ động ra sao trong mối quan hệ phối hợp công tác, lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh?

Đ/c TXH: Căn cứ các quy định của TW về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã có các quy chế về công tác cán bộ với Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Than Quảng Ninh về phối hợp lãnh đạo; Quy chế giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về phối hợp lãnh đạo. Đảng ủy Tập đoàn thực hiện chức năng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước đối với HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn. Các đồng chí ủy viên HĐTV, một số đồng chí chủ chốt trong Ban lãnh đạo điều hành được cơ cấu trong cấp ủy. Vì thế tạo được sự đồng thuận cao giữa Đảng ủy với HĐTV và Ban lãnh đạo điều hành.

Thực tế Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh thời gian qua đã thực hiện sự phối kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đồng bộ, theo đúng chức năng, tạo ra sự đồng thuận trong toàn Tập đoàn. Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện cho từng tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của toàn Tập đoàn ổn định, tăng trưởng và phát triển, tât cả nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Tập đoàn Vinacomin trở thành một Tập đoàn công nghiệp - thương mại - tài chính kinh doanh đa ngành phát triển bền vững, thịnh vượng, có thương hiệu mạnh ở trong nước và quốc tế.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn tin: VINACOMIN


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây