STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0621 26/07/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 06-2021
2 THL0621 26/07/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2021
3 THL0621 26/07/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2021
4 THL0621 26/07/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2021
5 THL0621 26/07/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 06-2021
6 THL0521 28/06/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 05-2021
7 THL0521 28/06/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2021
8 THL0521 28/06/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2021
9 THL0521 28/06/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2021
10 THL0521 28/06/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 05-2021
11 THL0321 27/05/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 03-2021
12 THL0421 27/05/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 04-2021
13 THL0421 27/05/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2021
14 THL0421 27/05/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2021
15 THL0421 27/05/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2021
16 THL0421 27/05/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 04-2021
17 THL0321 26/04/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 03-2021
18 THL0321 26/04/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2021
19 THL0321 26/04/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2021
20 THL0321 26/04/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2021
21 THL0221 31/03/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2021
22 THL0221 31/03/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2021
23 THL0221 31/03/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2021
24 THL0221 31/03/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2021
25 THL0221 31/03/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 02-2021
26 THL0121 27/02/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2021
27 THL0121 27/02/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2021
28 THL0121 27/02/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2021
29 THL0121 27/02/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2021
30 THL0121 27/02/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 01-2021
31 THL1220 27/01/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2020
32 THL1220 27/01/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2020
33 THL1220 27/01/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 12-2020
34 THL1220 27/01/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 12-2020
35 THL1220 27/01/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 12-2020
36 THL1120 22/12/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2020
37 THL1120 22/12/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2020
38 THL1120 22/12/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 11-2020
39 THL1120 22/12/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 11-2020
40 THL1120 22/12/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 11-2020
41 THL1020 22/12/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 10-2020
42 THL1020 22/12/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 10-2020
43 THL1020 22/12/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 10-2020
44 THL1020 24/11/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2020
45 THL1020 24/11/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2020
46 THL0920 30/10/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 9-2020
47 THL0920 30/10/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 09-2020
48 THL0820 30/10/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 08-2020
49 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 08-2020
50 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 08-2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây