STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0619 27/08/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 07-2019
2 THL0719 27/08/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 07-2019
3 THL0718 27/08/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 07-2019
4 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 07-2019
5 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 07-2019
6 THL0719 27/08/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 07-2019
7 THL0619 27/07/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 06-2019
8 THL0619 27/07/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2019
9 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2019
10 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2019
11 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2019
12 THL0619 27/07/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2019
13 THL0519 27/06/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 05-2019
14 THL0519 27/06/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2019
15 THL0516 25/06/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 05-2019
16 THL0519 25/06/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2019
17 THL0519 25/06/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2019
18 THL0519 25/06/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 05-2019
19 THL0419 28/05/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2019
20 THL0419 28/05/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 04-2019
21 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 04-2019
22 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2019
23 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2019
24 THL0419 25/05/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 04-2019
25 THL0319 26/04/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2019
26 THL0319 26/04/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 03-2019
27 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 03-2019
28 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2019
29 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2019
30 THL0319 25/04/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 03-2019
31 THL02019 29/03/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2019
32 THL0219 25/03/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2019
33 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 02-2019
34 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2019
35 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2019
36 THL0219 25/03/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 02-2019
37 THL0119 26/02/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2019
38 THL0119 26/02/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2019
39 THL0119 25/02/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2019
40 THL0119 25/02/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2019
41 THL0119 25/02/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2019
42 THL0119 25/02/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2019
43 THL1218 31/01/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2018
44 THL1218 31/01/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2018
45 THL1118 28/12/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2018
46 THL1118 28/12/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2018
47 THL1018 26/11/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2018
48 THL1018 26/11/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2018
49 THL0918 29/10/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 9-2018
50 TH0918 29/10/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 9-2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây