STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0819 05/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 08-2019
2 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 09-2019
3 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 09-2019
4 THL0919 05/11/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 09-2019
5 THL0919 05/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 09-2019
6 THL0919 30/10/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 09-2019
7 THL0819 30/10/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 08-2019
8 THL0919 30/10/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 09-2019
9 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 08-2019
10 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 08-2019
11 THL0819 30/10/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 08-2019
12 THL0819 17/10/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 08-2019
13 THL0619 27/08/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 07-2019
14 THL0719 27/08/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 07-2019
15 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 07-2019
16 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 07-2019
17 THL0719 27/08/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 07-2019
18 THL0719 27/08/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 07-2019
19 THL0619 27/07/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 06-2019
20 THL0619 27/07/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2019
21 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2019
22 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2019
23 THL0619 27/07/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2019
24 THL0619 27/07/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2019
25 THL0519 27/06/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 05-2019
26 THL0519 27/06/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2019
27 THL0516 25/06/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 05-2019
28 THL0519 25/06/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2019
29 THL0519 25/06/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2019
30 THL0519 25/06/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 05-2019
31 THL0419 28/05/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2019
32 THL0419 28/05/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 04-2019
33 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 04-2019
34 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2019
35 THL0419 25/05/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2019
36 THL0419 25/05/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 04-2019
37 THL0319 26/04/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2019
38 THL0319 26/04/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 03-2019
39 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 03-2019
40 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2019
41 THL0319 25/04/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2019
42 THL0319 25/04/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 03-2019
43 THL02019 29/03/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2019
44 THL0219 25/03/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2019
45 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 02-2019
46 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2019
47 THL0219 25/03/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2019
48 THL0219 25/03/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 02-2019
49 THL0119 26/02/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2019
50 THL0119 26/02/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây