STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0121 27/02/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2021
2 THL0121 27/02/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2021
3 THL0121 27/02/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2021
4 THL0121 27/02/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2021
5 THL0121 27/02/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 01-2021
6 THL1220 27/01/2021 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2020
7 THL1220 27/01/2021 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2020
8 THL1220 27/01/2021 Bảng lương KV Tân Lập tháng 12-2020
9 THL1220 27/01/2021 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 12-2020
10 THL1220 27/01/2021 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 12-2020
11 THL1120 22/12/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2020
12 THL1120 22/12/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2020
13 THL1120 22/12/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 11-2020
14 THL1120 22/12/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 11-2020
15 THL1120 22/12/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 11-2020
16 THL1020 22/12/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 10-2020
17 THL1020 22/12/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 10-2020
18 THL1020 22/12/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 10-2020
19 THL1020 24/11/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2020
20 THL1020 24/11/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2020
21 THL0920 30/10/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 9-2020
22 THL0920 30/10/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 09-2020
23 THL0820 30/10/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 08-2020
24 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 08-2020
25 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 08-2020
26 THL0920 30/10/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 09-2020
27 THL0920 30/10/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 09-2020
28 THL0920 30/10/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 09-2020
29 THL0820 28/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 08-2020
30 THL0820 28/09/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 8-2020
31 THL0620 04/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2020
32 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 07-2020
33 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 07-2020
34 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 07-2020
35 THL0720 04/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 07-2020
36 THL0720 03/09/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 7-2020
37 THL0720 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 07-2020
38 THL0620 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2020
39 THL0520 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2020
40 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 05-2020
41 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2020
42 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2020
43 THL0520 03/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 05-2020
44 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2020
45 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2020
46 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2020
47 THL0620 03/08/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 6-2020
48 THL0520 06/07/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 5-2020
49 THL0320 18/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2020
50 THL0420 18/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây