STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL1020 24/11/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2020
2 THL1020 24/11/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2020
3 THL0920 30/10/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 9-2020
4 THL0920 30/10/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 09-2020
5 THL0820 30/10/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 08-2020
6 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 08-2020
7 THL0820 30/10/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 08-2020
8 THL0920 30/10/2020 Bảng lương các PX thông gió, phục vụ tháng 09-2020
9 THL0920 30/10/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 09-2020
10 THL0920 30/10/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 09-2020
11 THL0820 28/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 08-2020
12 THL0820 28/09/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 8-2020
13 THL0620 04/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2020
14 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 07-2020
15 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 07-2020
16 THL0720 04/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 07-2020
17 THL0720 04/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 07-2020
18 THL0720 03/09/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 7-2020
19 THL0720 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 07-2020
20 THL0620 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2020
21 THL0520 03/09/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2020
22 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 05-2020
23 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2020
24 THL0520 03/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2020
25 THL0520 03/09/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 05-2020
26 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2020
27 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2020
28 THL0620 03/09/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2020
29 THL0620 03/08/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 6-2020
30 THL0520 06/07/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 5-2020
31 THL0320 18/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2020
32 THL0420 18/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2020
33 THL0120 18/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2020
34 THL0120 18/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2020
35 THL0120 18/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2020
36 THL0120 18/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2020
37 THL0220 18/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 02-2020
38 THL0220 18/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2020
39 THL0220 18/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2020
40 THL0220 18/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 02-2020
41 THL0320 18/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 03-2020
42 THL0320 18/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2020
43 THL0320 18/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2020
44 THL0320 18/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 03-2020
45 THL0420 18/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 04-2020
46 THL0420 18/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2020
47 THL0420 18/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2020
48 THL0420 18/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 04-2020
49 THL0420 04/06/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 4-2020
50 THL0320 30/04/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 3-2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây